Jacek Sawaszkiewicz
MIĘDZY INNYMI MAKABRA

EFEKT ZEBRANIA DOJRZAŁYCH MĘŻCZYZN


Było to zebranie wyłącznie dojrzałych mężczyzn. Dyskutowano głównie o kobietach. Jak to na zebraniu.
- Napotykamy na coraz większe trudności w kojarzeniu się z nimi - powiedział przewodniczący. - Wszystko przez te idiotyczne prawa przyrody. Kto to słyszał, żeby inteligentne istoty dobierały się na drodze naturalnej selekcji?
- Czas przestać się za nimi uganiać - poparł go zastępca. - To upokarzające dla dojrzałego mężczyzny, kiedy wciąż przegrywa z osobnikami młodszymi i tylko dlatego, że ma gorsze chody.
- Oczywiście - wtrącił sekretarz. - To niesprawiedliwe, by o wszystkim decydowała sprawność nóg.
- Popieram - powiedział najbardziej dojrzały uczestnik zebrania. - W obecnym stanie rzeczy szansę mają jedynie długodystansowcy lub sprinterzy. Chyba w końcu nie jest ważne to, jak szybko przebiera się nogami...
- A co? - spytał najmniej dojrzały uczestnik zebrania.
Zgromadzeni spojrzeli na niego z politowaniem.
- O powodzeniu powinna także decydować inteligencja i rozum - rzekł sekretarz.
- Tak jest! - zawołał przewodniczący. - Przede wszystkim rozum! A rozumu nam nie brakuje. Wysilmy go przeto i wymyślmy sposób na zrównanie szans naszych z szansami tych szybkonogich młokosów.
Uczestnicy zebrania dojrzałych mężczyzn pogrążyli się w rozmyślaniach. I tak oto wymyślili samochód.

Do strony Jacka Sawaszkiewicza