Jacek Sawaszkiewicz - Z moim tatkiem

Nieporozumienie
Droga porozumienia
UFO
Towarzystwo
Horoskop
Luka
Fachowość
Antypatia
Ankieta
Wąska specjalizacja
Głaz
Napad
Czas
Wychowanie rodzinne
Bieg po zdrowie
Lotnia
Hipnoza
Argument
Ostrzeżenie
Samokrytyka
Sukces sportowy
Urozmaicenie
Anarchia
Piasek
Nałóg
W ramach wytykania
Aikido
Mafioso
Gotówka
Rezerwy
Rada
Probierz przyjaźni
Woda
Logika
Siła sugestii
Gazetka
Buty
Zapał
Rakieta
Sugestia
Oszczędność
Malkontent

Do strony Jacka
Sawaszkiewicza
Jak chcesz czytać to kliknij po lewej

Teksty nadesłał Grabcu, redagował Greybrow