Dokument używany przez Polski Kontyngent Pokojowych Sił ONZ walczący w Kambodży. Stylistyka i podkreślenia zgodne z oryginałem

ABC KLOZETU

 1. Klozet służy wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych.
 2. Kategorycznie zabrania się używania klozetu jeśli jest zapchany. W takim przypadku należy skorzystać z innej kabiny, a jeśli wszystkie są zapchane lub zajęte, należy udać się za magazyny żywnościowe przy kuchni i skorzystać ze stojących tam ubikacji polowych.
 3. W celu oddania kału należy:
  - wejść do kabiny i sprawdzić, czy muszla nadaje się do użytku,
  - usiąść na muszli po uprzednim spuszczeniu spodni, starając się trafić centralnie na otwór,
  - zrobić co należy używając do wytarcia umiarkowanej ilości papieru toaletowego (stosowanie gazet, szmat lub wydłubywanie resztek palcem, a następnie wycieranie go ściany kabiny jest surowo zabronione),
  - spuścić wodę z rezerwuaru, a jeżeli jest pusty lub niesprawny należy przynieść wody w wiadrze i spłukać.
 4. Jeżeli muszla ulegnie zapchaniu należy wywiesić na drzwiach kartkę "NIESPRAWNY" i zawiadomić służbę dyżurną.
 5. Kategorycznie nie wolno wrzucać do muszli żadnych śmieci lub przedmiotów, oraz należy uważać by nie strącić do niego przez przypadek rolki papieru toaletowego lub pustej rurki z wnętrza rolki. Jeśli jednak się to stanie należy bezwzględnie przed spuszczeniem wody przedmiot taki usunąć z muszli.
 6. Kategorycznie zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych wchodząc nogami na sedes. Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę załatwienia swych potrzeb w takiej pozycji powinien udać się do ubikacji w Transit Camp'ie, które są przystosowane do załatwiania się w takiej pozycji.
 7. W celu oddania moczu należy:
 8. oddać go do pisuaru w ubikacji dla chorążych i podoficerów - żołnierze z niższymi stopniami wojskowymi oddają go w kabinie do muszli po uprzednim podniesieniu deski klozetowej,
 9. osoby mające trudności z trafieniem strumieniem moczu do otworu w muszli powinny oddawać go w pozycji babskiej po uprzednim zdjęciu spodni,
 10. obowiązuje również spuszczanie wody.
 11. Załatwianie potrzeb fizjologicznych w innych miejscach jest kategorycznie zabronione i będzie surowo karane dyscyplinarnie!!