Do wiadomości:
Izby Skarbowe
Urzędy Kontroli Skarbowej


Proszę o zapoznanie się z projektem niniejszej poprawki do ustawy i wyrażenie opinii celem wprowadzenia ewentualnych poprawek i zmian.
Minister finansów RP


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8.03.1998 r. W sprawie ustalenia osób opodatkowanych oraz sposobów opodatkowania.
ART. 1
W związku z ustanowieniem nowych przepisów w sprawie ściągania podatków i nakładania kar, podaję do wiadomości wykaz osób opodatkowanych:

1. Panny cnotliwe podatek od luksusu
2. Panny niecnotliwe podatek od użyteczności publicznej
3. Stare panny podatek od nieużyteczności publicznej
4. Panienki lekkich obyczajów podatek dochodowy
5. Mężatki podatek obrotowy
6. Stare babcie podatek od nieruchomości
7. Tzw. Tirówy podatek od ruchomości
8. Żonaci z wdową z dzieckiem podatek od spadku
9. Kobiety w okresie podatek VAT
10. Nosiciele HIV podatek od darowizn
11. Panny w mini podatek od widowisk
12. Spółkujący w krzakach podatek leśny i gruntowy
13. Spółkujący w samochodzie podatek komunikacyjny
14. Teściowe podatek od nakładów zbędnych
15. Kobiety w ciąży podatek od wartości dodanej
16. Małżeństwa opłata za użytkowanie wieczyste
17. Panowie, których żony dochowały się dzieci podczas ich nieobecności podatek od wzbogacenia


ART. 2
W związku z koniecznością natychmiastowego i właściwego wprowadzenia w życie powyższych podatków każe podlegają:

1. Wdowcy za zanieczyszczanie mienia społecznego
2. Bezdzietne mężatki za sabotaż
3. Kawalerowie za kłusownictwo
4. Rozwodnicy i rozwódki za dezercję
5. Panny z dzieckiem za prowadzenie działalności bez wskazania dochodów
6. Mówiące, że to pierwszy raz za składanie fałszywych zeznań
7. Panny cnotliwe pow. 18 lat za nieterminowe świadczenia
8. Panie noszące długie suknie za ukrywanie dóbr pierwszej potrzeby
9. Panie z krzywymi nogami noszące krótkie sukienki za zniewagę