Komiksy Lobo wydane w Polsce:
w kolejności od ostatniego do pierwszego.
Linki prowadzą do galerii.